ขายรถโบราณ

รายละเอียด

หายาก มีทะเบียน พร้อมใช้

ข้อมูลผู้ลงประกาศขาย

รัฐกานต์ ศรีสุนารถ

104/6 ถ.เอกาทศรถ อ.เมือง พิษณุโลก

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

payong1234@hotmail.com

0865926733